+4542921117 hej@rikkegade.com

Kært barn har mange navne… Sådan er det også med sygesamtaler…

Sygesamtale, Omsorgssamtale, Fraværssamtale, Sygefraværssamtale, Trivselssamtale, Nærværssamtale, Tilbage-til-arbejdet samtale, Tjenestelige samtaler

Der er ikke nogen steder standarder for hvad de forskellige samtaler hedder, og derfor skal det gøres tydeligt i en sygefraværspolitik, hvad de forskellige samtaler er, og hvordan de benyttes i sammenhæng.

Her er et lille mini opslagsværk til at blive inspireret af.

Fraværssamtale:

Kan både være den samtale, lederen tager med den sygemeldte mens denne er sygemeldt. Men det kan også være den samtale der tages med en medarbejder med for meget fravær gennem en periode, men ikke mens denne er sygemeldt.

Min erfaring er at en fraværssamtale er den samtale der afholdes med en medarbejder, der gennem en periode har haft for meget fravær. For at gøre en fraværssamtale systematisk afholdes denne eksempelvis når en medarbejder har haft 8 dage på 6 måneder, eller 3 sygefraværsperioder på 6 måneder, eller en anden systematik. Det skal dog være ens regler for hele virksomheden.

En fraværssamtale skal handle om hvorvidt at fraværet er arbejdsrelateret, om arbejdspladsen kan gøre noget for at minimere fraværet, og om  medarbejderen kan udføre nogle andre arbejdsopgaver under fraværet.

Læs mere om fraværssamtaler her.

Sygessamtale:

Den samtale som lederen indbyder til under den sygemeldtes fravær. For at nedsætte sygefraværet kan denne afholdes på 10-15 sygefraværssdag, da der ikke er grund til at vente til lovens obligatoriske 4. ugers samtale. Hvornår sygesamtalen skal afholdes skal dog nedskrives i en sygefraværspolitik, således at dette også er ens for hele virksomheden.

Formålet med en sygesamtale er afklaring og omsorg, og begge dele skal fylde under samtalen. Afklaring omkring hvornår medarbejderen forventer at vende tilbage efter sygemelding, og omsorg til den sygemeldte.

Er du i tvivl om hvordan du afholder samtalerne, så afholder jeg løbende kursus i sygesamtaler. Du kan skrive til mig og blive skrevet på en interesseliste her. Skriv til hello@rikkegade.com

Du kan læse her hvorfor sygesamtaler er den bedste metode til at nedsætte sygefraværet.

Sygefraværssamtale:

Er det samme som en sygesamtale.

Omsorgssamtale:

Tidligere og nogen steder stadigvæk bliver sygesamtalerne kaldt omsorgssamtaler. Så det er stadigvæk det samme.

Nærværssamtale:

Er i princippet det samme som en sygesamtale og en fraværssamtale. Samtalen med en sygemeldt medarbejdere eller en medarbejder med en fravær. Ordet nærvær er dog benyttet, da nogle arbejdspladser gerne vil fokusere på det positive, og derfor ønsker mere nærvær frem for fravær, hvilket er et godt signal at sende.

Trivselssamtale:

En trivselssamtale er en samtale der afholdes med medarbejderen der viser tegn på mistrivsel eller stress. Samtalen kan både være ønsket af medarbejderen eller lederen. I samtalen er fokus om der noget på arbejdspladsen, som der kan gøres for at medarbejderen trives bedre. Det kunne være arbejdsmiljøet, kravene i jobbet, deadlines, samarbejder eller noget helt andet. Det kunne også være at der var brug for andre arbejdsforhold i en periode.

Tjenestelig samtale:

Er en samtale med medarbejderen hvor der enten gives påbud, advarsel eller opsigelse. En tjenestelig samtale skal ikke forveksles med de øvrige samtaler her, der alle fokuserer på at få medarbejderen godt tilbage på arbejdet igen.

Tilbage til arbejdet samtale:

Når den sygemeldte medarbejder medarbejderen er ved at være parat til at returnere til jobbet, afholdes en tilbage-til-arbejdet samtale. Nogen steder kaldes denne en planlægningssamtale, for formålet er her at planlægge hvordan opstarten på jobbet skal foregå. Hvor mange timer skal medarbejderen arbejde? Hvilke arbejdsopgaver? Hvornår skal der tales sammen med lederen igen? Er der andre forhold der skal ændres?

Har du kendskab til samtaler med medarbejderne der mangler i mit mini leksikon, så er du meget velkommen til at sende en mail på hello@rikkegade.com. Tak.

Var det ikke det du søgte, men en plan for hvordan sygefraværet nedsættes, så læs mere her.