+4542921117 hej@rikkegade.com

Ja, det er noget af en påstand! Men det er min erfaring, at mange ledere har svært ved at afholde sygefraværssamtaler i deres virksomhed. De synes, at det er pinligt. De ved ikke hvad formålet er. De ved ikke hvad de skal spørge om. Det er muligt at du ikke har det sådan, men siden du er lidt nysgerrig på emnet, så vil jeg gerne uddybe min påstand.

Sygefraværssamtaler struktureret og hurtigt

Sygedagpengeloven § 7 kræver, at virksomhederne skal afholde en lovpligtig sygefraværssamtale med den syge medarbejder inden 4 uger fra første sygedag. Dette sker også i de fleste virksomheder.

Ved at bruge sygesamtalerne struktureret og som et ledelsesredskab, og langt tidligere end de 4 uger, kan du forebygge, at sygefraværet udvikler sig til et langvarigt sygefravær. Der er ingen lov, der siger hvor tidligt en arbejdsgiver må indkalde til en sygesamtale. Ved at indkalde til en sygesamtale allerede ved dag 7 eller 10 eller 15, kan du og din medarbejder måske tale om hvad der skal til for at medarbejderen kan komme tilbage på arbejdet igen.

Fraværssamtaler

Det er også muligt at indkalde en medarbejder med hyppigt fravær til en fraværssamtale – hvilket du kan læse mere om her.

Hvis en fraværssamtale tages med en medarbejder med hyppigt fravær tidligt i forløbet, kan det ofte forebygges at medarbejderens fravær udvikler sig til en langtidssygemelding. Dette benytter kun cirka 45% sig af i dag, jævnfør en rapport fra Lederne.

En god sygefraværssamtale giver trivsel

Sygefraværssamtaler og fraværssamtaler kan også forebygge mistrivsel, da forskning viser at 1/3 af alt sygefravær har relation til arbejdsmiljøet i virksomheden. Derved bliver en sygesamtale en proaktiv handling for at sikre bedre trivsel hos medarbejderen ved at tale om hvad medarbejderen oplever som problematisk og fokusere på konkrete løsninger.

De to samtaler skal gribes lidt forskelligt an, men formålet med samtalerne er det samme:

  • at fortælle medarbejderen at han/hun mangler i teamet og er savnet af kollegaerne
  • finde løsninger i fællesskab, således at medarbejderen snart kommer på arbejde igen, og fraværet forkortes

Hvad skal sygefraværssamtalen så handle om?

Helbredsoplysningsloven siger, at du som leder ikke må spørge om hvilken sygdom sygemeldingen drejer sig om. Derfor kan sygefraværssamtalen i stedet handle om, hvilke arbejdsopgaver der ligger og venter, hvordan samarbejdet er med kollegaer og ledelsen, eller om der er andre arbejdsmæssige forhold der påvirker medarbejderens fremmøde.

Ved at vende fokus fra fravær til nærvær og drøfte arbejdsevne frem for sygdom, kan dette også sænke sygefraværet. Dette kan gøres ved at have fokus på hvad medarbejderen kan bidrage med i perioden. Hvis medarbejderen eksempelvis går til behandling for et brækket ben, kan den delvis sygemelding måske benyttes.

Medarbejderen kan måske tage telefoner hjemmefra eller på arbejdspladsen nogle timer om dagen. En delvis sygemelding er også et godt redskab til den stresssygemeldte, da det har vist sig at hurtig returnering til arbejdspladsen efter et stress nedbrud er den bedste måde at forebygge langt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Husk retfærdighed i sygesamtalerne

En sygefraværssamtale skal afholdes systematisk og være ens for alle. Reglerne for sygefraværssamtalerne skal derfor skrives ned i enten en sygefraværspolitik, HR politikken eller andet brugbart sted. Det, at reglerne er ens for alle, påvirker oplevelsen af retfærdighed i virksomheden, og derved den sociale kapital. Forskning har vist, at medarbejdernes oplevelse af retfærdighed hænger sammen med sygefraværet.

Vil I nedsætte jeres sygefravær, blot ved at blive mere systematiske, og skarpe på formålet og virkningen af sygesamtalerne, så tilbyder jeg rådgivning i dette. Konktakt mig på mailen eller telefon 4292 1117.

Du kan også læse om kursus i sygesamtaler.

På det online kursus vil du lære:

  • sætte rammerne for samtalerne, hvorfor og hvornår
  • afholde samtalerne samt hvad du må tale om
  • alt om lovgivningsmæssige og systematiske værktøjer til at forkorte sygefraværet