+4542921117 hej@rikkegade.com

Foto: Rikke Gade

 

Online skoler er begyndt at hjælpe børn der i længere tid har haft fravær, tilbage til lysten til at lære og tilbage i skole igen

 

I de seneste år er der dukket flere online skoler op i Danmark, der tilbyder alle folkeskolens fag, og følger fælles mål. Vi har spurgt to af skolerne om hvorfor de tror, at online skole kan hjælpe børn i langvarigt skolefravær tilbage i skolen igen.

Skolen Fri er startet i 2020 af Klaus Frederiksen. Den har cirka 300 elever fordelt på 25 klasser.

Skolen Online er startet i 2019 af Tanja Schjellerup, og har cirka 100 elever.

 

60% af eleverne kommer fra mistrivsel

Britt Rindom er pædagogisk leder hos Skolen Online. Hun er lærer og var lærer i folkeskolen i 18 år.

60% af de børn der går i onlineskolerne er børn der mistrives i folkeskolen.

Klaus Frederiksen leder og er lærer i Skolen Fri. Han har altid haft forkærlighed for elever, der ikke har gået den traditionelle skolevej og forklarer:

”Det kan være børn der har angst, sensitive børn, børn der har været udsat for overgreb eller mobning. Der er dog også børn med diagnoser, f.eks. autisme”, forklarer han.

De resterende børn er børn af forældre der har valgt online skolen af andre årsager, såsom udenlandsdanskere eller principielle årsager.

 

Onlineskolen er mere overskuelig

”En online skole kan være en måde at skrue ned for kompleksiteten, så barnet bedre kan tage tingene i sit eget tempo, og en ting ad gangen”. Online skole kan give barnet ro, hvis det i en periode er blevet presset i skolen, eller barnets oplevelser med skolen er gået i hårdknude, forklarer Britt Rindom.

”En online skole har en anden fordel. Børnene kan starte med det samme. Et skift til en ny skole kan sagtens tage et år eller to,” fortæller Klaus Frederiksen.

 

Erstatning for sygeundervisning

En del børn bliver indmeldt i skolen hvis forældrene er trætte af at klare sygeundervisningen selv.

”Kommunerne har ikke muligheden for at klare opgaven med sygeundervisning selv. De vil gerne give gode tilbud til børn, men 41% af de børn der skal have sygeundervisning, får det ikke”, fortæller Klaus Frederiksen, og referer til undersøgelsen bragt i Folkeskolen 20. april 2023. På nuværende tidspunkt samarbejder Skolen Fri med 28 kommuner og Skolen Online med 40 kommuner om sygeundervisning.

Begge online skole har hjulpet kommunen med at få børn der har været ude af skolen i 2-3 år tilbage.

”Kommuner og skoler vil gerne give børnene mulighed for en ordentlig skolegang, men de har ikke ressourcerne til at yde den ekstra indsats som det kræver at få børnene tilbage. Skolerne har hellere ikke den ekstra lærer eller mulighed for at give dem et lokale for sig selv, og her kan online skole hjælpe”, fortæller Britt Rindom fra Skolen Online.

 

Struktur, små skridt og succesoplevelser

Klaus Frederiksen hører fra forældre, at deres børn får det bedre efter opstart i online skolen. De får noget struktur i hverdagen, som de kan være i. De får mere tid og overskud til at pleje de sociale relationer de har, eller bruge det på fritidsinteresser.

”Når børnene oplever, at de godt kan være i noget undervisning, om det så er Minecraft Education eller en lektion om dagen, så får børnene en succes, som der så kan bygges videre på”, forklarer Klaus Frederiksen.

 

Indskolingen kontra udskolingen

Hos Skolen online ser de også ofte en forbedring allerede efter få måneder. Der er dog forskel på indskoling og udskolingen.

”I indskolingen sidder børnene ofte i starten og lytter med. Der er ikke noget pres for at skulle deltage. Ganske langsomt begynder børnene selv. De starter måske med at skrive i chatten til vores underviser og sige ”kunne du ikke fortælle de andre at…” Efter nogle gange får de mod på at fortælle, og rækker så lige pludselig rækker hånden op”, fortæller Britt Rindom glad, og forsætter:

”I udskolingen er det anderledes svært. Her er mange så ramt af det, de kommer fra, at de ikke ønsker at sige noget. Hvis vi siger, at de skal deltage aktivt, så bliver de væk fra undervisningen. Derfor oplever vi, at det er vigtigt at lade eleverne tage det i deres eget tempo. Så skal de nok begynde at deltage, når de kan,” forklarer Britt Rindom.

 

Rotation i eleverne

Klaus Frederiksen fortæller, at de har elever der går hos dem i få måneder, men også nogen de regner med, bliver hele deres grundskole.

Når børnene stopper, er det fordi de selv ønsker at vende tilbage til deres gamle klasse, de bliver visiteret til andre skoletilbud eller starter på f.eks. efterskole.

 

Fremtiden for online skoler?

Britt Rindom fra Skolen Online håber, at fem år ud i tiden, er det ikke nødvendigt med en online skole til at redde børn med fraværsproblematikker.

Hun håber samtidig, at det er blevet mere acceptabelt med online skoler.

Hos Skolen Fri har Klaus Frederiksen et ønske, om at onlineskolerne skulle godkendes til at modtage støtte, og ikke være 100% private, og forklarer: ”Jeg tror ikke, at der findes nogen andre steder, der hjælper så mange børn på kanten af skolesystemet”.  

 

Artiklen er skrevet som led i afgangsprojekt som journalist. Rikke Gade 2023.