+4542921117 hej@rikkegade.com

Skolefraværet er stigende

Fraværet har i mange år ligget konstant omkring fem til seks procent, men er i 2021-22 steget til otte procent. Fraværsprocenten indeholder både sygefravær samt lovligt og ikke lovligt fravær. Det kan ikke nærmere identificeres hvad der gør stigningen, men coronavirus kunne gøre en forskel.  

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Rikke Gade)

 

Langvarigt fravær er også stigende

Igennem de seneste 10 år har antallet af de elever der har over 10 procent fravær ligget mellem 11 procent og 15 procent. I 2021-2022 er tallet på 25,2 procent. Dette svarer til at hver fjerde elev har end 10 procent i fravær.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Rikke Gade)

 

Mistrivsel i folkeskolen stiger

I den nationale trivselsundersøgelse som alle folkeskoleelever svarer på, går trivslen den forkerte vej. I 2016 var der syv procent af eleverne der ikke trives generelt, mens det i 2022-23 er 12,6 procent.

I 2016-17 var det 92,9 procent af alle elever der havde en høj generel trivsel, mens det i 2022-23 er gået ned til 87,4 procent.

 

Udviklingen i ensomhed og mobning

I indskolingen har det i mange år været mellem seks til syv procent, der føler sig alene eller ensomme i skolen. Der er i dette skoleår 10,0 procent af de yngre elever der oplever, at de tit bliver drillet så de bliver kede af det.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Rikke Gade)

 

På mellemtrinnet og i udskolingen er der også børn der føler sig ensomme eller mobbet. Antallet af elever der føler sig ensomme er stødt stigende, og er i dette skoleår 2022-23 på 7,7 procent. Samtidig er der 4,8 procent af eleverne der tit oplever at blive mobbet.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Rikke Gade)

 

Symptomer på mistrivsel

Både ondt i maven og ondt i hovedet kan være et tegn på mistrivsel. På mellemtrin og i udskoling er der 10,9 procent af eleverne der oplever at tit eller meget tit have ondt i maven, mens 19,5 procent oplever tit at have hovedpine.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (Rikke Gade)

  Artiklen er lavet som led i afgangsprojekt som journalist, Rikke Gade 2023.