+4542921117 hej@rikkegade.com


Hvad er APV? APV står for ArbejdsPladsVurdering, og er et krav i Arbejdsmiljøloven.

Du skal lave arbejdspladsvurdering, når du har ansat den første medarbejder!

I den lille virksomhed er der ofte usikkerhed om hvornår den første APV skal udarbejdes. Med den første ansatte virksomheden, ud over dig og husstanden, følger der en række krav til arbejdsmiljøet i virksomheden.  Dette er fastlagt i Arbejdsmiljøloven (læs mere her ).

Formålet med loven er, at arbejdsgiver tager ansvar for at arbejdet er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

I loven er der lagt op til, at der skal arbejdes med arbejdsmiljøet i dagligdagen, men også med lidt længere tidshorisonter både hvert år og senest hvert 3. år med en APV.

 

Det daglige arbejde med arbejdsmiljø

I dagligdagen skal der være en dialog og samarbejde om arbejdsmiljøet i virksomheden. Dette er for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. I en lille virksomhed er det ofte nemt lige at tale om det over frokosten eller på personalemødet. Du skal dog overveje om virksomheden har den nødvendige viden til at varetage arbejdsmiljøarbejde selv. Hvis der ikke er nødvendig viden, skal du sørge for at viden tilføres virksomheden.

Du kan komme langt med informationer fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har for nylig lavet en startpakke til virksomheder med små videoer om arbejdsmiljøet.

Se videoerne her.

Du kan også vælge at lade dig eller en af dine medarbejdere uddanne til arbejdsmiljørepræsentant. Det er ikke et krav for virksomheder med 1-9 ansatte. Der findes adskillige virksomheder der tilbyder det, så blot søg på google. Kurset som arbejdsmiljørepræsentant tager 22 timer, og det er et fastlagt program hvad man skal igennem.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljødrøftelsen er en snak mellem dig og dine medarbejdere om hvordan arbejdsmiljøet er i virksomheden, og om der er noget der skal ændres. Det er også her at du skal tale med medarbejderne om, hvorvidt I har viden nok til at håndtere arbejdsmiljøet.

 

Arbejdspladsvurderingen senest hvert 3. år

APV’en skal senest laves hvert 3. år, men hvis der er sket ændringer i arbejdets udførelse eller planlægning, skal APV’en laves før.

Læs blogindlæg om hvad APV indeholder og de 4 krav til APV.

Der er til arbejdsmiljødrøftelsen og APV’en specifikke krav fra Arbejdstilsynet om hvad der skal ligge af dokumentation. Arbejdstilsynet kan til hver en tid komme og bede om at se denne dokumentation, og hvis man som virksomhed ikke har denne, så vil virksomheden få en sur smiley. Samtidig vil virksomheden få et påbud om at få udført APV’en indenfor en tidsramme. Smileyerne bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside, og det er ikke god branding at modtage sådan en.

 

Hvordan du tæller de ansatte

Hvis virksomheden har mellem 1-9 ansatte er det ikke nødvendigt at oprette en arbejdsmiljøorganisation, men arbejdet med et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan foregå uden. Det skal dog bemærkes at optællingen med de 9 ansatte beregnes på den måde at alle deltidsansatte og løstansatte skal tælles med. Undtagen butikker og kontorer, hvor det kun er de ansatte der har over 10 timen om ugen i gennemsnit i 3 måneder, der skal tælles med. Hvem der er ansat afhænger ikke kun om de modtager løn eller vederlag, men også om personerne er underlagt instruktioner omkring arbejdet, om der bliver stillet arbejdsredskaber til rådighed, og om arbejdsgiveren bærer ansvaret for det udførte arbejde.

 

Hvis du har over 10 medarbejdere, er der krav om en arbejdsmiljøorganisation. Dette vil der komme blog indlæg om en anden gang. Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få information om nye blogindlæg.