+4542921117 hej@rikkegade.com

 – og hvilke 4 krav er der du bør kende?

 

Hvad er en APV? APV står for arbejdspladsvurdering, og er et krav i Arbejdsmiljøloven.
Med den første ansatte i en virksomhed, ud over dig og husstanden, følger der en række krav til arbejdsmiljøet og arbejdet med de ansattes sikkerhed og sundhed. Dette er fastlagt i Arbejdsmiljøloven (læs mere her). Formålet med loven er, at arbejdsgiver tager ansvar for, at arbejdet er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

APV senest hvert 3. år

I loven er der lagt op til at der både skal arbejdes med arbejdsmiljøet i dagligdagen, men også med lidt længere tidshorisonter både hvert år og senest hvert 3. år. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV, senest hvert 3. år. Men hvis der er sket ændringer i arbejdets planlægning eller udførelse skal det være før. Undtagelsen er dog hvis de ansatte er del af egen husstand, eller arbejdet bliver udført i arbejdsgiverens private husholdning.

 

Der er 4 krav til APV’en, som Arbejdstilsynet kigger efter når de kommer på besøg.

  1. APV’en skal være skriftlig
  2. APV’en skal være tilgængelig i virksomheden
  3. APV’en skal bestå af 5 faser
  4. Medarbejdere og ledere skal samarbejde om APV’en

 

Krav 1: APV’en skal være skriftlig

Arbejdstilsynet kan til hver en tid komme og bede om at se den skriftlige APV,  som dokumentation for at den er udarbejdet. Hvis man som virksomhed ikke har denne liggende, så vil virksomheden få en sur smiley. Samtidig vil man som virksomhed få et påbud om at få udført APV’en indenfor en tidsramme. Smileyerne bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside, og det er ikke god branding at modtage sådan en.

 

Krav 2: APV’en skal være tilgængelig i virksomheden

I loven hedder det, at APV’en skal ligge et sted så både ledelsen og medarbejderne kan kigge i den. Arbejdstilsynet selv foreslår at den ligger fremme i frokoststuen. Det vigtigste er dog at den er tilgængelig, og ikke bare ligger i en skuffe og samler støv, for så er en APV ikke meget anvendelig.

Når du skal lave APV, så tænk over hvordan den gøres brugbar i hverdagen. Kan den hænges op på opslagstavlen? Skal I drøfte arbejdsmiljøet videre på personalemøderne? Kunne man holde et møde om arbejdsmiljø inden sommerfesten? Eller hvordan kan arbejdsmiljøet integreres som en naturlig del af virksomhedens arbejde? Hvad kan I gøre?

 

Krav 3: De 5 faser i APV’en

Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet. Det er dog op til den enkelte virksomhed selv at vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst.

Faserne er:

  1. Kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  2. Vurdering af arbejdsmiljøproblematikkerne
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Handlingsplan for arbejdsmiljøproblemerne
  5. Opfølgning af handlingsplanen

 

Kortlægningen – skal den være skriftlig eller mundtlig?

Fase 1 er en kortlægning af det samlede arbejdsmiljø. Nogle virksomheder kan have brug for et skriftligt spørgeskema til at kortlægge arbejdsmiljøproblematikkerne. Om din arbejdsplads skal have en skriftlig kortlægning af arbejdsmiljøet eller en mundtlig gennemgang er ideel, afhænger af hvilke problemstillinger der er på arbejdspladsen.

Hvis der er meget sygefravær eller dårligt psykisk arbejdsmiljø eller mistrivsel, vil jeg altid anbefale en skriftlig kortlægning. En mundtlig gennemgang hvis der er medarbejdere der oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, vil ikke give de svar som kan vende udviklingen om. En skriftlig kortlægning kan tage udgangspunkt i et spørgeskema fra Arbejdstilsynets branchetjeklister, som benyttes af den leverandør jeg typisk bruger til skriftlige APV’er.

 

Krav 4: Medarbejdere og ledelse skal samarbejde om APV-processen

Det sidste lovkrav er, at medarbejdere og ledelse skal arbejde sammen omkring APV’en. I de små virksomheder anbefaler vi, at APV’en udarbejdes i en samlet workshop, hvor alle medarbejdere deltager og derved får mulighed for at blive hørt. I workshoppen kan kortlægningen finde mundtlig sted. Ellers starter workshoppen med at gennemgå de resultater som den skriftlige kortlægning har givet. Dette at inddrage medarbejderen i arbejdet med arbejdsmiljøet kan give mere arbejdsglæde, da medarbejderne her får mulighed for at få indflydelse på deres eget arbejde.

 

Skal jeg hjælpe jer fra APV til handleplaner og glade medarbejdere?

Har du allerede en udarbejdet en APV, så er næste step handleplaner. Måske kunne en APV workshop give mening for jer?

I en APV workshop vil medarbejdere og ledere sammen udarbejde handlingsplaner for arbejdsmiljøet. Når medarbejderne også deltager i den del, så bliver løsningerne bedre og medarbejderne får mere indflydelse.

Hvis du ikke har lavet APV endnu, så kontakt mig hvis jeg også skal hjælpe med det.

 

Indlægget er senest opdateret juni 2022.