+4542921117 hej@rikkegade.com

Hvorfor er robuste medarbejdere ikke løsningen på mindre stress? 

Du har nok stødt på ordet robust og robusthed. Der har været talt om robusthed igen og igen på de sociale medier. Ledere, medarbejdere, eksperter, coaches og andre har blandet sig. Diskussionen går på om robusthed kan afhjælpe stress. Men hvorfor?

Robustheden søges, fordi at der stadig er stress. Fordi tempoet i virksomhederne er højt. Fordi virksomhederne stadig og vedvarende laver forandringer. Fordi medarbejderne stadig går ned med stress. Og fordi der ingen tegn er på at kurven er vendt.

 

Hvad betyder robust?

At være robust betyder at være modstandsdygtig. Robusthedsbegrebet kom oprindelig fra børn og unge området, hvor forskningen viste at nogle børn udviklede sig godt og undgik psykisk sygdom, på trods af de social vilkår de var vokset op i. De sidste år er robusthedsbegrebet så blevet brugt i sammenhæng med medarbejdere. Tankegangen går på at hvis medarbejderne skal kunne modstå de mange forandringer og det høje tempo som arbejdslivet indebærer, og ikke blive påvirket af stress og psykisk sygdom, så skulle de nok bare være robuste. Og så vrimlede det op med robusthedscoaches, robusthedskurser og robusthedstest… For måske er robusthed løsningen på virksomhedernes stress problematik…

 

Jeg er ked af at skuffe dig. Robusthed er ikke løsningen, men et godt psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af stress og sygefravær hjælper også. Men det kommer jeg tilbage til. Men hvem er det der søger de robuste medarbejdere?

 

Robust medarbejder søges!

En simpel søgning på jobzonen foretaget i dag viser, at efterspørgslen af de robuste medarbejdere er spredt ud over mange brancher. Fra kommunale job med stor kontakt til andre mennesker som lærere og socialrådgivere, til vidensmedarbejdere, administrative jobs til de fysisk hårde jobs som nedrivere og stilladsarbejder. Her er det nok en anden slags robusthed end den psykiske robusthed der søges, men en fysisk robusthed.

 

Robusthed er psykisk robust

En jobannonce skriver: Er du faglig dygtig, brænder for at arbejde med mennesker med særlige behov, er du psykisk robust, rummelig og med godt humør?

Når der som her søges efter en psykisk robust medarbejder, kan det opfattes på flere måder.

Rasmus Willing, sociolog fra RUC udtaler her i Ugebrevet A4, at hvis medarbejderen har sagt JA til at være robust, kan det betyde at medarbejderen siger JA til at han/hun kan tåle alle de forandringer der måtte komme. Medarbejderen kan derfor ikke senere hen komme og fortælle at han/hun oplever stress, for det kan man jo ikke som robust. Det bliver derfor medarbejderens ansvar at sørge for at forblive psykisk robust, og holde stress og andre psykiske symptomer væk fra døren.

A4 ugebrevet: Solid og robust er arbejdsmarkedets nye modeord

 

Robusthed er ikke et kursus du kan tage

Men psykisk robust er ikke noget som medarbejdere enten er eller ikke er. Det er ikke et kursus medarbejderen kan tage og kan få kursusbevis på – (selv om mange robusthedscoaches og psykoterapeuter vil mene det modsatte). Det er rigtigt, at medarbejderen kan arbejde med deres robusthed. Ligesom de kan arbejde med at sige ”pyt”, sige fra til opgaver, få mere nærvær med mindfullness, og andre personlige udviklingsværktøjer. Men selv om medarbejdere både kan sige fra, og har tillært sig robusthed, kan de komme ud for psykisk sygdom og blive stressede.

I løbet af et år anslår Statens Institut for Folkesundhed, at 20% af den danske befolkning vil have symptomer på psykisk sygdom herunder stress.

 

”Så giv os da nogle psykiske robuste medarbejdere”!

Når virksomheden søger efter psykisk robuste medarbejdere kan det også sende signaler om at arbejdspladsen har oplevet så meget stress og sygefravær, at de har givet op, og derved klamrer de sig til et halmstrå og håber på at de nye ”psykiske robuste” medarbejdere, ikke går ned med stress.

 

Hvis du er robust, går du da ikke ned med stress, eller hvad?

Men robusthed gør ikke, at disse medarbejdere vil trække på skuldrene og sige pyt, hvis rammerne og det gode arbejdsmiljø fejler. Selv de ”psykisk robuste” medarbejdere kan svaje i vinden, få psykiske symptomer, blive psykisk sårbare og stressede. Alle mennesker kan i sit liv opleve et dårligt arbejdsmiljø, eller:

  • mobning,
  • dårlig ledelse,
  • mangelfuld balance mellem arbejdsopgaver og tid,
  • ingen mening med arbejdet,
  • manglende retfærdighed og tillid i virksomheden og lav social kapital,
  • private problemer som skilsmisse, dårlig trivsel i familien, sygdom

 

Eller andre problemer med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og private livsomstændigheder der gør, at medarbejderen bliver sårbar og får symptomer på psykisk sygdom og stress. Det er det der adskiller os fra at være mennesker og ikke robotter.

 

Stress i Danmark

Stress er stadig et stort problem i Danmark. Statens institut for Folkesundhed mener at 35-45% af alt sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø, og derunder stress. Man ved ikke hvor meget sygefravær der specifikt skyldes stress, for det er jo ikke lovligt at spørge om hvad medarbejderen fejler.

Stressen kan forbygges. Ikke ved den robuste medarbejder, men ved det gode psykiske arbejdsmiljø. Den gode balance mellem krav og ressourcer. Social støtte fra ledere og kollegaer, og oplevelsen af retfærdighed. Herunder har meningen i jobbet og indflydelse også en stor påvirkning på det gode arbejdsmiljø.

 

Så vil du have en robot eller et helt menneske som medarbejder?

Hvis du i jobannoncen efterspørger den robuste medarbejder, efterspøger du en robot. Samtidig sender du også signaler om at medarbejderne godt kan forvente sig en arbejdsplads uden godt arbejdsmiljø og ledelse, og hvor forandringerne vælter ned over medarbejderne uden mulighed for indflydelse og dialog. Men pyt, for arbejdspladsen er fyldt med robuste medarbejdere.

Eller vil du sende signalet om en rummelig arbejdsplads, hvor der er dialog med ledelsen. Hvor der er fokus på arbejdsmiljøet, og hvor når der sker forandringer bliver medarbejderne inddraget, for at finde de rigtige løsninger.

Hvor tror du, at du får de mest innovative, produktive og tilfredse medarbejdere? Og så har vi slet ikke talt om, hvor du tror du får mindst sygefravær. Men det er en anden snak, den tager vi en anden dag.

Kilde: Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet, 2010

Indlægget er løbende revideret, senest i 2022.