+4542921117 hej@rikkegade.com

Fredericia Kommune får sjældent ros af sygemeldte borgere. Men der går tilfredse sygemeldte rundt der oplever god sagsbehandling og føler sig værdig behandlet

Line Maria Sørup har været sygemeldt i seks år. Lene Christensen i fire år. De har begge haft utilfredsstillende sagsbehandling, men også god behandling af Fredericia Kommune. Begge oplever, at når der bringes historier om sygemeldte, så er det altid om kampen med kommunen.

”I København havde jeg et helt andet forløb, end de seneste to år i Fredericia. Her har jeg den mest fantastiske sagsbehandler, som redder mit liv. Jeg kan ikke gøre meget ved min diagnoser, men på grund af hendes håndtering, har jeg fået realistiske muligheder for at få et godt liv”, fortæller Line Maria Sørup.

Line Maria Sørup har en baggrund som forsikringsuddannet. I 2015 fik hun stress efter at have presset sig selv hårdt gennem flere år. Hendes diabetes var også løbet løbsk, og var begyndt at skade hendes krop. Det var en ond spiral der resulterede i diagnoser som angst og borderline.

Kontaktperson kører hende til behandlinger

”Hvis jeg havde været i det almindelige system, så var jeg blevet jobprøvet gang på gang, og ville som 45-årig være på vej til en førtidspension” fortæller Line Maria Sørup. I stedet har Line Maria Sørups sagsbehandler tænkt ud af kassen, og sat hende i et forebyggende og understøttende forløb med en kontaktperson hun mødes med hver uge, som et mellemled mellem hende og sagsbehandlingen. Kontaktpersonen kører hende også til alle behandlinger, og er en kæmpe støtte.

Før Fredericia var Line Maria Sørup i et normalt forløb. Det føles som at være konstant under pres, fordi der hele tiden blev forventet mere af hende end hun var i stand til.

”Min sagsbehandler så hurtigt, at jeg brugte en masse energi på at kæmpe mig rask, så jeg spændte ben for mig selv. Jeg ville bare gerne være den person jeg var før,” forklarer Line Maria Sørup. Hun følte sig utilstrækkelig, fordi hun ikke arbejdede. Derfor kompenserede hun med 20.000 skridt om dagen og frivilligt arbejde. Det har hun nu lært at skrue ned for uden at få dårlig samvittighed.

Da den dårlige samvittighed var væk, er der blevet plads til alle de ting som hun godt kan, og det er de succeser, der heler hende.

”Jeg tror, at det er de færreste sygemeldte der føler, at der er en masse ting som de godt kan,” siger hun. Line Maria Sørup er stadig ved at finde ud af hvad hun kan holde til. Hun håber, at fremtiden er et fleksjob hvor der er plads til motion og sund mad for at styre hendes diabetes, og uden stress så hun fungerer bedre psykisk.

Kommunen overrasker og tilbyder seniorpension

Line Maria Sørup er ikke den eneste der gerne vil fortælle sin positive historie om Fredericia kommune. En anden er Lene Christensen. Hun har været ansat i Fredericia kommune gennem 33 år som pædagogisk leder.

Efter en årrække med stress var kroppen i alarmberedskab og sygdomme begyndte at blusse op. Udredninger gav hende 14 kroniske diagnoser. Som sygemeldt blev hun fyret. Gennem flere år var hun i praktikforløb og arbejdsprøvninger med skiftende sagsbehandlere, hvor hun kunne blevet glemt i op til et halvt år ad gangen selvom hun rettede henvendelse adskillige gange. Den langsomme sagsbehandling blev hun træt af, og skrev en mail til en politiker i kommunen. Lige derefter blev hun kontaktet.

”Hvis jeg ikke havde haft mine ressourcer, så var jeg nok blevet glemt i systemet”, fortæller Lene Christensen. Hendes sag begyndte igen, og til et afsluttende møde med rehabiliteringsteamet, hvor hun forventede indstilling til et fleksjob på 6 timer om ugen, blev hun glædelig overrasket. Teamet foreslog i stedet seniorpension til den xx-årige. Seniorpensionen trådte i kraft januar 2021. Både Lene Christensen og Line Maria Sørup er i dag taknemmelige for den værdige behandling de har oplevet fra Fredericia Kommune.

Artiklen er et led i uddannelsen til fagjournalist på Danmarks Medie- og journalisthøjskole.