+4542921117 hej@rikkegade.com

Else er it-chef i en større dansk virksomhed, og har været leder i en årrække.

Else henvendte sig til mig. Hun undrede sig. Hun drev 2 afdelinger med tilsammen 50 medarbejdere. Hun havde en afdeling i Storkøbenhavn og en i Jylland. Og der var meget forskel på sygefraværet. Storkøbenhavn havde over 7% i fravær, og Jyllands afdelingen havde knap 4%.

Else: “Hvorfor har vores københavner afdeling så meget sygefravær, når Jylland afdelingen ikke har? Skyldes det bare geografi, eller er der noget vi kan gøre?”

Tidligere har politikere talt om sygefravær og geografi, og sammenhængen dertil kan du læse om i et andet indlæg. Her skulle årsagen findes et andet sted, og umiddelbart er kultur det oplagte svar.

Jeg ville gerne hjælpe Else, og så gik vi ellers i gang med metoden “6 trin til mindre sygefravær”. I billedet til dette blogindlæg kan du se en oversigt over de 6 trin.

I samarbejde med Else blev trinene gået igennem.

Processen fra trin 1 til trin 4 hvor der lå en klar strategi for hvad Else og hendes 3 teamledere skulle gøre tog 2½ måned – naturligvis ikke med fuld skrue på projektet hele tiden, da Else havde den daglige drift af afdelingen ved siden af.

Men for Else kan du læse om de forskellige trin:

Trin 1: STYRING
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor Else også deltog. Der blev lavet tidsplan.

Trin 2: STATISTIK
Vi analyserede sygefraværet. Det viste sig, at der kun var 1 langtidssygemeldt, men en gruppe med en del klat-sygefravær.

Trin 3: SPØRGETID
For at finde ind til årsager blev der gennemførte fokusgruppeinterview med 6 medarbejdere. Interviewet var kun med medarbejdere. Ingen ledere eller teamledere for at få medarbejderne til at åbne op, og komme med hvad de havde på hjertet. Medarbejderne var ikke tilfældig udvalgt men nøje sammensat af forskellige fraværs-typer.
For at finde ud af om de 6 medarbejderes holdninger og meninger var repræsentative blev der lavet et kort spørgeskema til alle i afdelingen. Et spørgeskema der max måtte tage 5 minutter at udfylde.

Trin 4: STRATEGI
Nu blev fundene fra trin 3 og trin 4 samlet sammen – og billedet blev meget tydeligt. Der blev lavet en strategi der skulle komme årsagerne til livs – og en handleplan. Alle initiativer var peget på af medarbejderne.

Trin 5: STARTSKUD
De nye initiativer blev implementeret. Det blev kommunikeret ud til medarbejderen hvordan de nye processer var, og både Else og hendes 3 teamledere var på workshop hos mig for at blive godt klædt på i de nye processer.

Trin 6: STATUS
Her evaluerede vi. Medarbejderne tog rigtig godt imod ændringerne. Efter 1 år var sygefraværet både i Jylland og i Storkøbenhavn faldet til godt 3%, hvilket Else anser for meget tilfredsstillende. Dette giver Else en årlig besparelse på 998.704 kr., og et ROI på over 5. Projektet blev gennemført i 2015 – og holder stadig!

Else siger selv: “Rikke er superdygtig!
Vi gjorde bare, som Rikke anbefalede og holdt workshops med alle medarbejderne. Vi gennemgik resultater af spørgeskemaer og fokusgrupper og i plenum. Det ændrede vores kultur. … Derfor er vores sygefravær nu faldet fra 7,5% til 3% på 1 år.”

Hent e-bogen med de 6 trin til mindre sygefravær her.

Indlægget er udgivet i 2017, men redigeret og nyudgivet i 2022.