+4542921117 hej@rikkegade.com

EN STRATEGI FOR SYGEFRAVÆRET

Kunden kom til mig med et sygefravær på 7,5 %. De var 50 administrative medarbejdere i virksomheden. Kunden syntes, at fraværet var for højt.  Kunden gennemførte sygefraværssamtaler, men vidste ikke rigtig hvordan de skulle arbejde med at få sygefraværet ned, og bad om strategisk sparring.

Jeg udarbejdede forløbet Strategi med sygefraværet hos dem. Ved opstarten kunne vi i en tidligere trivselsundersøgelse se, at der var punkter omkring trivslen som haltede. Folk var ikke tilfredse.

Kortlægning af fakta

Første trin var at analysere sygefraværsdata. Der var kun en langtidssyg, men der var adskillige der var hyppigt syge 1-2 dage af gangen.

For at kortlægge årsagerne til sygefraværet, blev der gennemført et fokusgruppeinterview med 6 medarbejdere. Interviewet var uden ledere, og alt der blev sagt, forblev i rummet. Medarbejderne var udvalgt specifikt – både nogle der havde højt sygefravær, og nogle der aldrig havde været syge. Til fokusgruppeinterviewet kom der mange informationer om hvad problematikkerne var. For at undersøge om de fund, der var gjort i fokusgruppen gjorde sig gældende for hele virksomheden, blev der udarbejdet et online spørgeskema.

Analyse af indsamlet data

Ved at analysere viden fra fokusgruppeinterviewet med sygefraværsdata og spørgeskemaundersøgelsen, blev indsatsområderne fundet. Det var blevet normalt i dele af virksomheden at tage en øv-dag, eller at gå i byen om torsdagen og melde sig syg fredag. Medarbejderne ville også gerne have lidt mulighed for fleksibilitet og hjemmearbejdspladser. Samtidig viste det sig at lederne kun afholdt sygefraværssamtaler fordi de skulle. Der var intet indhold i dem, og medarbejderne synes at politikken var overflødig. Der var meget at tage fat på.

Udvikling af indsatser

Der blev udarbejdet en rapport med strategi og handlingsplan med de 3 emner der ansås for de væsentligste:

  • Italesættelse af sygefraværskulturen
  • Bedre sygefraværssamtaler
  • Hjemmearbejdspladser.

Kunden gik selv igang med at implementere ændringerne.

Resultat efter 1 år var et ROI på over 10

Efter et år fik vi at vide af kunden, at sygefraværet var faldet til 3%. Kunden havde ved projektet opnået en besparelse i sygefraværet på 1 mio. kroner bare i direkte lønomkostninger. Det gav en ROI et godt stykke over 10 for denne kunde, og var derfor en ret god investering.

Skal jeg også hjælpe jer?