+4542921117 hej@rikkegade.com

Den lovpligtige APV lytter til medarbejderne

En trivselsundersøgelse er ikke lovpligtig. Men det er APV’en. Arbejdsmiljøloven angiver, at virksomheder skal høre deres medarbejdere senest hvert 3. år, eller hvis der sker store ændringer i hvordan arbejdet bliver udført. På dette punkt er loven ens for alle virksomheder – uanset om de har 1 medarbejder eller 500.

Langt de fleste virksomheder laver APV gennem et spørgeskema. Men der er faktisk ikke krav til hvilken metode der skal benyttes til APV’en. I mindre virksomheder uden de store problemer kan en snak til et personalemøde være fint. I større virksomhed er det typisk spørgeskemaer. Spørgeskemaerne kan variere i udseende og spørgsmål, men der findes en række tjeklister over spørgsmål til forskellige brancher.

 

Emnerne i APV’en er typisk

 • oplæring og instruktion
 • ergonomisk arbejdsmiljø
 • fysisk arbejdsmiljø
 • kemisk arbejdsmiljø
 • indeklima og støj
 • risiko for ulykker
 • sygefravær
 • psykisk arbejdsmiljø

 

Husk at svare på APV’en

Når du modtager et spørgeskema med spørgsmål til din arbejdspladsvurdering, eller APV som den også kaldes, er det din mulighed for at udtale dig om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Så brug den. På alt for mange arbejdspladser er der en lav svarprocent på disse spørgeskemaer. Det er ærgeligt, for det er jo ikke muligt for virksomheden at se, hvorfor at svarprocenten er lav.

 • Er det fordi der ikke er blevet givet tid til at udfylde skemaerne?
 • Er det tekniske problematikker?
 • For kort svarfrist?
 • Eller er det fordi medarbejderne ikke tror at deres svar betyder noget?
 • Eller er de bange for at give kritik?
 • Eller noget andet?

 

Kan du komme med kritik i APV’en?

Hvis der på en arbejdsplads er mange problemer omkring psykisk arbejdsmiljø og sygefravær, kan det være svært som medarbejder at åbne sig op i et spørgeskema og komme med kritik. Du vil måske være bekymret for om din leder kan gennemskue i spørgeskemaerne, og se at det er dig der er kommet med kritikken. Din bekymring medfører måske, at du ikke har lyst til at skrive din kritik.

En undersøgelse fra Dansk Magisterforening har fundet at hver syvende medarbejder er utryg ved at tale med deres leder om kritisable forhold. Dette er beskrevet i ugebrevet A4, der også hævder, at hvis du som medarbejder holder igen med din kritik, kan det føre til stress og udbrændthed.

A4 ugebrevet: Det kan stresse ansatte at brænde inde med vigtig kritik.

 

APV’en er din stemme

Det bør være en mulighed for dig at komme med din mening og måske kritik i arbejdspladsens APV. Hvis du ikke føler at du kan give din kritik eller forslag i jeres APV, kan du gå til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant og fortælle om din bekymring. Du behøver ikke fortælle denne hvad kritikken går ud på, men at du ikke føler at du anonymt kan komme med dine bekymringer/kritik/ønsker, og hvad I kan gøre ved det. Du kan måske selv have et forslag til hvordan I kan håndtere det. Eksempelvis at I benytter spørgeskemaer istedet for en mundtlig snak, eller at en anden medarbejder end lederen tager imod spørgeskemaerne og anonymiserer svarene. Eller at I benytter jer af en udenforstående konsulent.

 

Lyt til dine medarbejdere

Som arbejdsgiver er APV’en en unik mulighed for at høre medarbejdernes forslag, kritik og ønsker til deres arbejdsplads. Tag forslagene seriøst. Tal med medarbejderne om dem. Arbejd med dem. Læg dem ind i handleplanen eller nedsæt en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med dem. Så føler medarbejderne sig hørt, involveret og det at svare på APV’en giver mening for dem.

 

Det værste efter ikke at lave en APV, er at lave en APV og en handleplan,
der lover en masse ændringer, men derefter er der ingen der tager ansvar for den.