+4542921117 hej@rikkegade.com

Klokken er 7.02. Du er midt i morgen kaosset. Mobilen ringer.

Det er Hanne. Hun melder sig syg.

Du kan høre, at hun hoster lidt.

Du siger god bedring til hende, men tænker samtidig – har hun ikke været lidt meget syg på det sidste?

Er der mon noget andet galt, er din næste tanke.

Det er nok en velkendt situation for mange ledere. En sygemelding tikker ind, og tankerne om hvorvidt at det er reel sygdom, eller der er noget andet, ulmer i baghovedet. Men hvad er fakta? Hvorfor er medarbejdere syge? Der er en række faktorer der spiller ind på sygefravær jævnfør forskningen. Her er det kogt ned til 5 årsager.

I nedenstående vil de 5 årsager til sygefravær blive gennemgået, samt hvad du kan gøre ved det.

#1 Medarbejderne er reelt syge.

Her er der ikke noget at komme efter. De er fraværende med eksempelvis influenza, hvor alle (både du og kollegerne) ønsker, at de bare skal blive hjemme af smittehensyn. Eller at de er så syge, at de ikke kan bidrage med noget produktivt.

Løsning: Her skal du ikke gøre noget. Du ønsker ikke at have syge medarbejdere på arbejdet. Så slap helt af.

#2 Kultur eller dårlig vane på arbejdspladsen

Dette er en klassiker, som jeg ofte møder. I nogen virksomheder er det blevet ok, at have sygefravær på en øv-dag. Nogen steder er det ligefrem italesat. Det kan også være blevet ok at være fraværende hvis man har ondt i hovedet, er lidt snottet, ikke har sovet så godt eller har tømmermænd. Sygefraværet kan også være blevet et profylaktiske sygefravær. Altså et fravær der afholdes fordi medarbejderen kan mærke at personen er ved at blive syg, og så tager man lige en dag for at passe godt på sig selv.

Løsning: Her skal der arbejdes med kulturen. I skal tale om hvornår det er ok at være fraværende, og hvornår I forventer fremmøde. I kan også tale om hvorvidt hjemmearbejde kan have en betydning. I skal tale om hvad fremmøde betyder for kollegerne, og om at når I står sammen, så I bliver bedre, mere produktive og arbejdsglæden forhøjes. Der findes flere forskellige måder at gøre dette fra en workshop til små lege med nærvær-fraværs spil og kort.

#3 Medarbejderne lider under dårligt arbejdsmiljø

Det er cirka 1/3 af alt sygefravær som skyldes dårligt arbejdsmiljø. Det kan være alt fra:

  • mobning
  • samarbejdsvanskeligheder
  • fysisk dårligt arbejdsmiljø
  • hårdt arbejdspres og stress
  • mange forandringer
  • dårlig trivsel

Denne kategori kan virke meget bred. Men hvis medarbejderne ikke trives, så er det dårligt arbejdsmiljø, og så påvirker det sygefraværet. Dårlig trivsel kan skyldes at der mangler mening eller indflydelse for medarbejderne – dette er to af de seks guldkorn til god trivsel og godt arbejdsmiljø.

Løsning: Her skal du kortlægge årsagerne bagved sygefraværet. Det kan du gøre i en anonym trivselsundersøgelse, en APV eller eksempelvis gennem fokusgruppeinterviews. I et fokusgruppeinterview skal du have en ekstern på banen til at afholde interviewet, analysere det og overbringe dig resultaterne. Såfremt du afholder fokusgruppeinterviewet internt i virksomheden, er der en sandsynlighed for at medarbejderne ikke er helt ærlige og give dig klare svar på spørgsmålene.

#4 Der mangler ledelsesmæssigt fokus

Hvis der mangler tydelige rammer for både medarbejder og ledelse om hvordan der sættes ind overfor fravær eller hvornår, bliver det op til den enkelte leder, og skal derfor prioriteres sammen med andre ledelsesopgaver – hvilket det måske ikke bliver. Der kan også mangle ensartede linjer i håndteringen af sygefravær, som giver mangel på retfærdighed, og mere sygefravær. Eller der er ikke synlige konsekvenser ved for højt sygefravær. Dette sender et signal til medarbejderne om at fraværet er ok. Der er hellere ikke italesat overfor medarbejderne hvornår de forventes på arbejde, eller hvornår de skal blive hjemme og være syg.

Løsning: Her skal du kortlægge, hvordan I som ledelse håndterer sygefraværet. Det kan du eksempelvis gøre ved at screene ledelsens håndtering af fraværet ved hjælp af 10 screenings spørgsmål, eller ved at afholde en workshop og drøfte retningslinjerne for sygefravær.

#5 Alle de resterende årsager

43% af medarbejdere tager sygefravær af andre grunde end helbredet (kilde: ASUSI projektet).

Dette kan eksempelvis være en medarbejder, der ikke kan få fri til forældrenes sølvbryllup grundet rigide arbejdstidsregler, og derfor lægger sig syg 2 dage i forvejen for at få ledelsen til at tro at de virkelig er syge, og ikke bare skal til sølvbryllup.

I denne kategori er også personlige årsager. Familiære problemer. Kriser i familien. Barns sygdom. Transportproblematikker.

Løsning: Flere af disse årsager kan forebygges og undgås ved god dialog og fleksibilitet. Hvis du gerne vil til bunds i årsagerne, kan et fokusgruppe interview eller en spørgeundersøgelse være en løsning. Ellers tænk i muligheder. Er der mulighed for arbejde hjemmefra? Mindre arbejdstid? Ugentlig fridag? Afspadsering? Omsorgsdage?

Som regel er sygefraværet en kombination af flere faktorer, og så bliver det ekstra udfordrende.

Skal jeg hjælpe dig? Lad os tage en  en uforpligtende snak om jeres årsager til sygefravær.

Indlægget er udgivet i 2017, men revideret løbende. Senest i 2022.