+4542921117 hej@rikkegade.com

Få min hjælp til bedre arbejdsmiljø, mindre stress og sygefravær samt handleplaner til APV eller trivselsundersøgelsen

Det med småt: Alle priser er plus moms og transport. Intropriser er gældende august – oktober 2022. Derefter normalpriser.

APV_trivsels_sparring

Jeg hjælper dig og din arbejdsplads med at opnå bedre trivsel, mindre stress og sygefravær. Det kan være fra få timer til projekter der løber over måneder. Vi kan både mødes online eller på jeres arbejdsplads. 

Pakke 1: Gennemgang af jeres nylige APV eller trivselsundersøgelse med ekspertbriller og præsentation og rådgivning i hvilke områder I skal arbejde videre med. 

Pris: 3.750 kr. Intropris : 2.500 kr. 

Pakke 2: Kom i mål med jeres trivsel eller stress projekt. Løbende rådgivning til dig som er HR eller leder. Klippekort med 6 timer. 

Pris: 7.000 kr. Intropris 5.000 kr. 

Alle priser er plus moms og evt. transport. 

 

APV eller trivsels workshop:

Det vigtigste ved en APV eller trivselsundersøgelse er de ændringer som det medfører. Dette kræver gode handleplaner og medarbejder involvering. 

En workshop kan indeholde: Præsentation af APV eller trivselsundersøgelse og problematikker,  prioritering af problematikker gennem faciliteringsøvelser, udarbejdelse af handleplaner i grupper og præsentation af handleplaner, ansvarlige og succeskriterie

Priseksempel:

2 timers APV workshop op til 15 medarbejdere normalpris 10.000 kr. (plus moms og transport). 

Intropris: 7.500 kr. (plus moms og transport).

APV_trivsels_sparring

Har du og ledergruppen brug for hjælp til at blive opdateret på trivsel, stressforebyggelse, mindre sygefravær eller det bæredygtige arbejdsliv?

Jeg kan hjælpe med et oplæg eller en workshop kun med ledergruppen. 

Priseksempel: 

Oplæg om stressforebyggelse, hvor jeg opdaterer jeg på forskning og best practice, men hvor I arbejder videre med problematikkerne selv bagefter. 

Pris: 6.000 kr. (plus moms og transport)

 

Opfølgende sparring kan aftales.  

 

Det var et inspirerende oplæg om stress og det bæredygtigt arbejdsliv, hvor også de 17 FNs verdensmål  der er højaktuelle i virksomheder blev berørt.

På den måde bliver det at arbejde med stress på organisationsniveau pludselig opløftet til noget som kan ses i en langt større kontekst. Og på den måde et yderligere, og ikke mindst tungt vejende, argument i dialogerne omkring organisationers og virksomheders arbejde med forebyggelsen.

Oplægget var nærværende, praksisnært, og direkte relaterbart til vores virkelighed.

Nina Markussen

Senior Consultant, Social Advisor, LEGO System A/S

Godt oplæg med mange vigtige vinkler på alle de krav der er til individet i det nuværende samfund. Præsentationen lægger op til gode reflektioner og debatter, om hvad der er et sundt arbejdsmiljø og hvor vigtig lederens rolle er i forhold til sine medarbejderes trivsel og livsbalance.   
Jeg blev inspireret af budskabet om vigtigheden i at sikre eller forbygge individets mulighed for at kunne være længst tid på arbejdsmarked. Måske for første gange handler det ikke længere om hvor hurtig og hvor meget en borger kan arbejde, men i hvor lang tid af deres liv kan de være med til at bidrage til samfundet. 

Josefine

Social Advisor stud., LEGO System A/S

På workshoppen blev vi hjulpet til at komme med forslag, hvilket betyder at der kom en række konkrete idéer og tiltag på banen. Tiltag som at vi skal stå op og arbejde mindst én gang om dagen og forlade computeren i mindst én pause bliver håndhævet – og endda på en måde, som både er sjov og skaber fællesskabsfølelse.
Workshoppen gav god værdi for os.

Andreas Solgaard

Partner, Beruf

Lad os tale sammen om hvad jeg kan gøre for dig og din arbejdsplads.

Skriv til mig, hvis du gerne vil ringes op.

hej@rikkegade.com

+45 4292 1117

“Rikke er en vidensbank indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel, og har altid ideer til tiltag som kan udføres for at få kunden til at højne trivsel og mindske sygefraværet.”

Søren Hansen

Head of Sales