+4542921117 hej@rikkegade.com

Rikke Gade 

Min baggrund

Jeg har igennem de sidste 15 år arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i virksomheder. Jeg har i en årrække været leder indenfor økonomi og HR, med en baggrund som kandidat i Arbejdsliv og en HD i Regnskab.

Min viden og erfaring bruger jeg i ethvert projekt/forløb, til at have blik for både de ledelsesmæssige udfordringer, samt medarbejdernes indflydelse og involvering. Udover konsulentrollen trækker jeg på erfaringer og uddannelser som projektleder, proceskonsulent og er certificeret facilitator.

Når jeg arbejder med at nedsætte sygefravær er det gennem en kombination af teoretisk viden om psykisk arbejdsmiljø, Human Ressource Management, forandringsledelse, projektledelse og facilitering af processer, til praksisnære metoder der gør, at sygefraværet og stressen mindskes og trivslen højnes.

Jeg er både strategisk sparringspartner og konsulent. Jeg rådgiver ledere til at designe processer og handlinger så stress og sygefraværet mindskes, og bundlinjen og trivsel højnes. Det er mit ønske og håb, at alle virksomheder vil gøre sig umage med at få mindre sygefravær på arbejdspladserne og mere trivsel.

Mit WHY

Jeg har selv mærket til stress, og ved at jeg personligt skal være opmærksom på mit eget bæredygtige arbejdsliv.

Da jeg mærkede stress først for 12 år siden, begyndte jeg, at interessere mig for hvordan stress kan forebygges, og hvilken rolle arbejdspladsen og ledelsen spiller.

Jeg talte med kollegaer og bekendte der var gået ned med stress, og fandt flere områder hvor arbejdspladserne kunne handle anderledes. Jeg fandt, at der var så mange muligheder for at mindske stress og sygefravær og højne trivsel – og hvis det gik galt, så forbedre håndteringen af af sygemeldte og stressramte. Mine nyeste erfaringer siger, at der stadig er meget at lære.

Jeg vil gerne hjælpe virksomheder med at finde løsninger på bedre og mere bæredygtige arbejdsliv til medarbejdere og ledere.

 

Mine uddannelser

Jeg har flere uddannelser, og bygger løbende på. Min primære baggrund er en kandidat i arbejdsliv. Derudover har jeg en HD i Regnskab og finansiering.

Jeg har taget projektlederkurser, og er også certificeret procesfacilitator og grafisk facilitator.

I 2020 gik jeg igang med en diplom uddannelse i fagjournalistik.

Du er velkommen til at connecte på LinkedIn, eller bare tjekke hele mit CV ud.

REFERENCER:

Jeg har løst opgaver for blandt andet:

 • Dong Energy
 • Bravida
 • Copenhagen Malmø Port
 • Københavns Cykelbude
 • The Call Company
 • Hjemmehjælpen Aps
 • Kolding Kommune
 • Beruf
 • Omondo
 • Nordkystens revision
 • Helsingør Kommune