Spring til indhold

Om mig

MIN BAGGRUND

Jeg har igennem de sidste 15 år arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i virksomheder. Jeg kombinerer min kandidat i Arbejdsliv og Virksomhedsstudier med en årrække som leder indenfor økonomi og HR, ligesom jeg også har en HD i Regnskab. Min viden og erfaring bruger jeg i ethvert projekt/forløb, til at have blik for både de ledelsesmæssige udfordringer, samt medarbejdernes indflydelse og involvering. Udover konsulentrollen trækker jeg på erfaringer som projektleder, proceskonsulent og er certificeret facilitator.

Når jeg arbejder med at nedsætte sygefravær er det gennem en kombination af teoretisk viden om psykisk arbejdsmiljø, Human Ressource Management, forandringsledelse, projektledelse og facilitering af processer, til praksisnære metoder der gør, at sygefraværet og stressen mindskes og trivslen højnes.

I mit nuværende job som Markedschef i MedHelp er jeg både strategisk sparringspartner og konsulent. Jeg rådgiver ledere til at designe processer og handlinger så stress og sygefraværet mindskes, og bundlinjen og trivselen højnes. Det er mit ønske og håb, at alle virksomheder vil gøre sig umage med at få mindre sygefravær på arbejdspladserne og mere trivsel. Derfor har jeg i mange år sagt at jeg arbejder med strategisk arbejdsmiljø – fordi sygefravær og stress er spild af ressourcer.

MIN HISTORIE

For 10 år siden mærkede jeg selv til stress. Dette gjorde at jeg begyndte at interessere mig for hvordan stress kan forebygges, og hvilken rolle arbejdspladsen spiller. Jeg talte med kollegaer og bekendte der var gået ned med stress, og fandt flere områder hvor arbejdspladserne kunne handle anderledes. Jeg fandt, at der var så mange muligheder for at mindske sygefraværet, og forbedre håndteringen af sygemeldte og stressramte – og det er der stadig. Derfor brænder jeg for at finde løsninger på bedre arbejdsliv til virksomheder og sygemeldte. For alles skyld.

Rikke gade
Share This