Hvad er dine medarbejdere syge med?

medHelp

Hvad er dine medarbejdere syge med?

Hvad gætter du på?

Som leder må du jo ikke spørge. Så har du andre muligheder end at gætte?

Ja.

Årsager til sygefraværet

De seneste par måneder har jeg i et samarbejde med MedHelp skrevet en rapport omkring hvorfor danske medarbejdere er syge. Altså de helt reelle sygefraværsårsager. Hent rapporten her.

MedHelp har unik viden omkring medarbejders sygefraværsårsager fra deres kunder der er tilknyttet sygeplejersker der taler med de syge medarbejdere.

Kontakten med sygeplejerskerne to formål. De kan tage imod sygemeldinger og raskmeldinger fra medarbejder, og men mest af alt yder de omsorg og sundhedsfaglig rådgivning – både til den enkelte medarbejder for resten af familien.

Medarbejderen taler med en sygeplejerske når de melder sig syge. Her bliver medarbejderen spurgt hvornår de forventer at være tilbage igen, men også tilbyder råd og vejledning om sygdom og symptomer. Det er frivilligt for den enkelte medarbejder om de ønsker at tale med MedHelp om deres sygemelding og årsagen til denne, men faktum er at 95% af alle medarbejderne i en fortrolig samtale med sygeplejerskerne har lyst til at fortælle om årsagen bag sygefraværet.

Fortrolighed og anonymisering af sygefraværsårsager

Årsagen til sygemeldingen bliver noteret i MedHelps arkiv, men for den enkelte medarbejder aldrig videregivet til virksomheden eller ledelsen. Samtalen mellem sygeplejersken og medarbejderen er fortrolig.

På baggrund af anonymiserede sygefraværsårsager kan virksomheden få klar besked over hvad lige præcis deres medarbejdere er syge med. Hvis virksomheden er stor nok, og anonymiseringen ikke brydes, kan det også deles op på afdelinger.

På baggrund af disse data omkring sygefraværsårsager for et udpluk af MedHelps kunder, har jeg bidraget til en rapport til MedHelp som du nu også kan få fingrene i. Den fortæller helt tydeligt hvad Top 10 er af sygefraværsårsager. Nedenfor kan du få fat i Top 10 rapporten over sygefraværsårsager som bliver sendt ud sammen med tilmelding til MedHelps nyhedsbrev.

Kunderne der deltager i rapporten kommer fra følgende brancher: Bygge- og anlæg, Industri, Offentlig service, Privat Service og Transport. Herunder både kommunale, private og statslige arbejdspladser.

Lederen får information om sygefraværet fra MedHelp

Når den enkelte medarbejder melder sig syg får lederen besked derom. De får også besked omkring hvornår medarbejderne forventes at returnere til arbejdspladsen. Det er nu lederens opgave at holde kontakten med den sygemeldte medarbejder i henhold til den sygefraværspolitik som virksomheden har. Dette bidrager MedHelp til ved MedHelpPortalen som er et ledelsesværktøj hvor sygefraværssituationen hele tiden kan følges. Her kan også ses hvornår de enkelte medarbejdere skal kontaktes i henhold til sygefraværspolitikken.

Hvis medarbejderen er syg i længere tid, bliver medarbejderen også af MedHelp kontaktet med jævne mellemrum for at tilbyde yderligere råd og vejledning, og for eventuelt at justere datoen for, hvornår medarbejderen forventer at være tilbage.

MedHelp Portalen kan også bruges til at følge sygefraværet på den enkelte medarbejder, på afdelingen eller på hele virksomheden. På dagsbasis eller for året. Sammenlignet med det forrige år. Det kan naturligvis kun ses sygemeldingen og ikke årsagen, grundet fortroligheden og anonymiseringen.

MedHelp bidrager dog løbende med rapporter til kunden hvor det netop kan ses sygefraværsårsagerne på afdelingen og virksomheden.

Samarbejdet med MedHelp

Jeg er gået i samarbejde med MedHelp. Her assisterer jeg virksomheder med at nedbringe sygefraværet gennem projekter med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed. Derudover underviser jeg også ledere i optimering af deres sygefraværspolitik, stresspolitik og bedre sygesamtaler mm. Samarbejdet med MedHelp anser jeg som et fælles mål mod bedre arbejdspladser. Både min og MedHelps mission er at reducere sygefraværet på de danske arbejdspladser. Så lad os komme i gang.

Hvem er MedHelp?

MedHelp A/S er del af en nordisk koncern med cirka 400 ansatte hvoraf cirka 300 er sygeplejersker. I Danmark har MedHelp eksisteret siden 2008. MedHelps mission er at assistere virksomheder med at nedbringe sygefraværet gennem både support og håndtering af sygemeldinger, men også rådgivning af indsatser til reduktion af fraværet.